Általános Szerződési Feltételek

2022. november 6.

 

studioaeden.com

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a Studio Aeden Kft., mint szolgáltató („Szolgáltató”) által működtetett www.studioaeden.com weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó („Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik. Kérjük, bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azokat. Ezen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra nem kerül, azt a Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

1.     A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Studio Aeden Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8. fsz.

Adószám: 32016925-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-408623

 

Elérhetőség: 

 

Tel.: +36 30 103 7666 

Web: www.studioaeden.com 

 

2.     A TERMÉK

2.1    A Felhasználónak lehetősége van a webáruházban az órarendben szereplő órákra felhasználható jegyet és bérletet („Jegy” vagy „Bérlet”) vásárolni. A Bérlet kizárólag elektronikus úton kerül előállításra, beváltására kizárólag elektronikus úton kerül sor a Szolgáltatónál, a Bérletnek fizikai megtestesülése nincs.

 

2.2    A Felhasználó által vásárolt Jegy, illetve Bérlet felhasználására kizárólag a Felhasználó jogosult, az másra át nem ruházható.

 

3.     A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

3.1    A Felhasználó a Bérlet megvásárlására személyesen a szolgáltatásnyújtás helyszínén készpénzben vagy bankkártyával, vagy elektronikus úton, a www.studioaeden.com weboldalon bankkártyás fizetéssel jogosult. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A vásárlás regisztrációhoz kötött, amely regisztrációval a Felhasználó elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és megerősíti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt tájékoztatást megismerte és elfogadta, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul. A regisztráció befejeződését követően a Szolgáltató egy automatikus rendszerüzenetet küld a Felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címre, amelyben megerősítésre kerül a regisztráció véglegesítése.

 

A regisztráció semmilyen vásárlási vagy egyéb kötelezettséget nem keletkeztet a Felhasználó részére. A Felhasználónak a regisztrációt követően bármikor lehetősége van arra, hogy a regisztráció során megadatott adatait módosítsa.

 

3.2    A különböző típusú órák (pilates, barre, yoga, gyerek torna), az adott óratípusra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel vehetők igénybe. Ezek többnyire eltérő árban megvásárolhatók, egymással nem helyettesíthetők.

 

3.3    A Bérlet érvényessége és beválthatósága: az egy alkalmas Jegy, a megvásárolt óratípus egyszeri látogatására jogosít, minden óratípus 5 alkalmas Bérlete 30 napig, 10 alkalmas Bérlet 60 napig, a 20 alkalmas Bérlet 90 napig, míg a havi korlátlan Bérlet 30 napig érvényes, mely időtartamok a vásárlás napjától számítandók. A Bérlet az érvényességi időn túl nem használható fel, továbbá a fel nem használt alkalmak ellenértéke a Szolgáltató által nem kerül visszafizetésre. A Bérlet felhasználási ideje nem hosszabbítható. A Bérleten rendelkezésre álló kreditek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával a Felhasználónak a Szolgáltatóval létrejött szerződése megszűnik.

 

3.4    A www.studioaeden.com/araink/ oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. A feltüntetett árat további adó, vagy más díjtétel nem terheli. A Jegy/Bérlet vételárát a Felhasználó a Szolgáltató részére fizeti meg.

 

3.5    A vásárlás folyamata:

 

A Jegy/Bérlet megvásárlása a regisztrációt követően lehetséges. Amennyiben a Felhasználó hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, vagy a Felhasználó e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A weboldalon a Felhasználó a menürendszerben navigálva kiválaszthatja a megfelelő Jegyet/Bérletet és azt a kosárba teheti. Ezt követően a vásárlás befejezéséig a Felhasználó a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, módosíthatja.

 

A Szolgáltató a Bérlet vételárának a megfizetésére online, bankkártyás fizetési módot biztosít a Felhasználó részére a Stripe Inc. biztonságos fizetési megoldásán keresztül. A fizetőkapu felülete weboldalba integrált, így a fizetés a Szolgáltató weboldalán megy végbe.

 

A weboldalon történő vásárlás befejezését megelőzően a Felhasználónak be kell regisztrálnia a bankkártyájának az adatait, A Felhasználó a bankkártya adatok rögzítéséhez és elmentéséhez kifejezetten hozzájárul azzal, hogy bármikor kérheti e-mailben a Szolgáltatótól a rögzített bankkártya adatok törlését. Ezt követően a weboldal fizetési oldalán tudja a Felhasználó online bankkártyás fizetéssel a Bérlet vételárát kifizetni. A vásárlási folyamat során a Felhasználó minden a fizetés előtti összes lépésben igény esetén módosíthatja a megadott adatokat. Amennyiben első vásárlása alkalmával a Felhasználó a bankkártya adatait rögzítette a rendszerben, a további vásárlási alkalmak során elegendő a Felhasználónak bejelentkeznie, kiválasztania a megvásárolandó Jegyet vagy Bérletet, ellenőrizni a bankkártya számának utolsó négy számjegyét és a ’fizetek’ gombra kattintva véglegesítenie a vásárlását. A vásárlásról a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld a rendszer a Felhasználó részére legfeljebb 24 órán belül, tájékoztatva a Felhasználót a vásárlás adatairól. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználóhoz nem érkezik meg 24 órán belül, abban az esetben a Felhasználó mentesül a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése alól, és a felhasználó igénye esetén a felek között az eredeti állapot helyreállításának van helye. A korábbi tranzakciók, jegyek és bérletek, illetve azok részletei a www. studioaeden.com/orarend/ linken a ’profil’ menüpont alatt megtalálhatók bejelentkezést követően.

 

4.     BÉRLET BEVÁLTÁS FOLYAMATA

4.1    Az órára való jelentkezés feltétele az érvényes Jegy vagy Bérlet. A megvásárolt Jegyek és Bérletek automatikusan hozzárendelésre kerülnek a Felhasználó profiljához, melynek érvényessége a www.studioaeden.com/orarend/ linken, a ’profil’ menüpont alatt ellenőrizhető. Vásárlást követően az adott bérlettípushoz tartozó óratípusra való bejelentkezés automatikusan aktívvá válik a Felhasználó részére. Ezt a Szolgáltató elektronikus úton megerősíti a Felhasználó részére.

 

4.2    Az adott órára való bejelentkezést legkésőbb az érintett óra megkezdése előtt 24 órával törölheti a Felhasználó. Amennyiben a Felhasználó a bejelentkezését kevesebb mint 24 órával az órakezdés előtt kívánja törölni, abban az esetben a Szolgáltató jogosult az alkalom érvényes bérletből való levonására.

 

4.3    A Felhasználó a Jegy/Bérlet megvásárlását követően saját döntése alapján jelentkezhet be az általa vásárolt Jegy/Bérlet szerint igénybe vehető órák közül bármelyikre, ahol még szabad hely található. Amennyiben a Felhasználó a Jegy/Bérlet megvásárlását követő 14 napon belül kívánja igénybe venni a szolgáltatást, abban az esetben az órára való jelentkezése kifejezett nyilatkozatnak minősül abban a vonatkozásban, hogy a szolgáltatás nyújtás megkezdését a Felhasználó a 14 napos elállásra jogosító időtartam lejárta előtt igényli, és a Felhasználó tudatában van annak, hogy a Szolgáltatás teljes igénybevétele az elállási jog akadályát képezi.

 

5.     ELÁLLÁS, FELMONDÁS

5.1    A Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) sz. Kormány rendelet („Korm. rend.”) értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg az adott Jegy vagy Bérlet megvásárlásától számított 14 napon belül, feltéve, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét az elállási határidőn belül nem kezdte meg. Ennek következtében, amennyiben a felhasználó egy alkalmas Jegyet vásárol, és az elállási határidőn belül a szolgáltatást igénybe veszi, abban az esetben a Felhasználót már nem illeti meg az elállási jog.

 

Amennyiben a Felhasználó több alkalmas Bérletet vásárol, és a vásárlást követő 14 napon belül megkezdi a szolgáltatás igénybevételét, abban az esetben a vásárlást követő 14 napon belül a Felhasználó indokolás nélkül felmondhatja a szerződést.

 

5.2    Az elállásról, illetve felmondásról szóló nyilatkozatot a Felhasználó megteheti a Korm. rend. 2. sz. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az azzal tartalmilag azonos bármely más nyilatkozat megküldésével. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Felhasználó megküldheti a Szolgáltató adatai között feltüntetett e-mail címre, illetve papír alapon postai úton a Szolgáltató székhelyére. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Felhasználónak az elállásra, illetve felmondásra szabott határidő elteltéig kell e-mailen elküldeni vagy postán feladni, azzal, hogy az elállás, felmondás határidőben történő megküldését a Felhasználó köteles bizonyítani.

 

5.3    Elállás esetén a Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszafizeti a Felhasználó által megfizetett vételárat a Felhasználó bankkártyájára. Felmondás esetén a Korm. rend. 26. §-a alapján a Szolgáltató a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások ellenértékét jogosult a Bérlet vételárából levonni és a vételárból fennmaradó értéket visszautalni a Felhasználó bankkártyájára. Ilyen elszámolás esetén a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások értéke az adott szolgáltatás egy alkalmas Jegy árának az alapulvételével történik.

 

6.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1    A www.studioaeden.com weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www.studioaeden.com tulajdonosa jogosult. A www.studioaeden.com tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

 

6.2    A Szolgáltató rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

6.3    A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

 

6.4    A szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

 

6.5    A vásárlásokkal, illetve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel a Felhasználó a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz fordulhat a hello@studioaeden.com email címen, illetve a +36 30 1037666-os telefonszámon.

 

6.6    Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a hello@studioaeden.com e-mail címen.

 

6.7    A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a Felhasználó a Budapesti Békéltető Testület fordulhat (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, tel.: +36 (1) 488 21 31).

 

6.8    A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

 

6.9    A Felhasználóra a vásárlás időpontjában hatályos ÁSZF szerinti feltételek terjednek ki. Jelen ÁSZF, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www.studioaeden.com internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

 

6.10  Amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

 

6.11  A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a Felhasználó által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.

 

6.12  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

 

6.13  Az ÁSZF-re és a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. A felek közötti szerződés nyelve a magyar.

 

6.14  A Szolgáltató nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alatt.

 

6.15  Az ÁSZF rendelkezései 2022. november 6. napjától visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.